POKEMON BLACK VERSION

Crúc đam mê nhỏ tuổi trong bài bác phía dẫnTrong bảng wild Pkm bạn sẽ thấy đông đảo () sẽ là hầu như Pkm chỉ mở ra trong một mùa hoặc không tồn tại trong dịp đó.Hoặc cũng rất có thể nó xuất hiện thêm cùng với % điều này ở riêng rẽ bản White/Blachồng.Dấu (-) vẫn Tức là không tồn tại cùng (x) là bao gồm.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào những bến bãi cỏ bình thường,vào hang cồn,đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – mọi bến bãi cỏ cao màu đậm cùng pkm trong những số đó thông thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông tất cả gì quan trọng cả.Nếu bạn thấy những cái láng Black bé dại cơ hội ẩn lúc hiện nay đi vào đó chúng ta cũng có thể battle với Koaruhii hoặc mang được một số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ rộng trong phần “Cave sầu,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu các bạn sẽ cho tới Driftveil City.