Đề xuất 11/2021 # khu vườn ma quái # top like

--- Bài bắt đầu rộng ---

Hướng dẫn những tính năng đơn giản. Hy vọng sẽ hữu ích đối với tất cả mọi người nói thông thường với đặc biệt là những ai bao gồm chiếc nhẫn yêu thương và yêu thích công việc chăm vườn nói riêng.

Khu vườn túng mật (Secret Garden) Giải mê say quần thể vườn túng bấn mật (Khu vườn ma quái)

“Khu vườn ma quái” là đồ vật gi thế? Có phải tôi lại sắp phải tốn Vcoin đến một trò vô bổ không?

“Khu vườn ma quái” (tuyệt Secret Garden) là một tính năng mới đi kèm với “Khu vườn tình yêu” (Couple Garden). Bạn đừng lo về Khu vườn tình yêu của bạn, nó vẫn bình thường và không có gì cố gắng đổi (à, trừ việc thời gian giữa 2 lần chăm sóc tất cả lâu năm ra một chút ít