Chơi Game Bị Lỗi Has Stopped Working

Nếu như chúng ta là người tiêu dùng máy tính đang lâu thì có lẽ rằng lỗi Has stopped working không hề thừa lạ lẫm cùng với chúng ta nữa đúng không?

Lỗi này thì nó ko trừ bất kể một phần mềm/ áp dụng hay là một công tác nào ra cả… bất kể phần mềm/vận dụng nào cũng có thể xảy ra lỗi này.


Vậy lỗi Has stopped working này là gì và nguyên ổn nhân bởi vì đâu cơ mà nó lại bị nhỏng vậy? mình có làm những gì đâu